Spring naar inhoud

[presentatie Roelf de Boer - 27 mei 2024]
Onze wereld

Op de komende Nut ledenbijeenkomst , 27 mei aanstaande, zal Roel de Boer een lezing houden over een heel actueel maar tevens heikel onderwerp: Stikstof.

Stikstof is niet schadelijk. Bijna 80% van de lucht die we inademen is stikstof. Maar als het gaat over stikstofverbindingen zoals stikstofoxiden (in uitlaatgassen) of ammoniak (uit mest) dan verandert de zaak. Slecht voor de natuur (zie video), slecht voor ons. Maar wie moet er wat aan doen? Is er wat aan te doen?

Nederland worstelt met de stikstofproblematiek. Niet alleen het kersverse kabinet maar ook de bouwers van huizen en wegen vragen zich af: hoe moet het nu gaan? En ook de natuurbeschermers zoeken naar wegen om hun natuurgebieden te beschermen en aan de andere kant een weg te vinden met de boeren.

Meer en minder

Het beleid komt niet alleen van de gemeenten die vergunningen moeten uitgeven, maar ook van de provincie en het rijk en bovenal nu van de EU. En de boeren - of beter de veehouders - voelen zich een speelbal van een economisch krachtenveld waar uiteindelijk de consument aan de touwtjes trekt. En onderwijl komt de overheid - formeel of informeel - met een groot aantal ambities.

Roelf de Boer

Roelf de Boer schetst de huidige mestproblemen met een blik vanuit het verleden. En stilletjes zal hij hier en daar een poging wagen om oplossingen te formuleren.
Roelf de Boer is afgestudeerd in Wageningen (cultuurtechniek, hij specialiseerde zich in agrarisch natuurbeheer) en werkte bij het ministerie van LNV, het Landbouwschap en Arcadis en voor zichzelf op het vlak van AGROKETENS. Hij was bestuurder bij de Gelderse Milieu Federatie en een agrarische natuurvereniging.

De lezing vindt plaats op 27 mei in zaal De Ploeg van Jaimy’s restaurant en begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur en entree is gratis voor leden van Nut Zelhem maar andere belangstellenden zijn ook hartelijk welkom (€ 5.—incl. een kopje koffie/thee).