Spring naar inhoud

Ledenvergadering 2023

Op maandag 11 september 20:00 uur wordt de ledenvergadering georganiseerd.
Plaats: zaal De Ploeg, Burgemeester Rijpstrastraat 10, 7021 CR Zelhem

De agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 19 september 2022
  [zie verslag]
 4. Jaarverslag 2022-2023
  [ zie verslag]
 5. Financiën 2022-2023
  1. Financieel overzicht [ zie verslag]
  2. Verslag kascommissie en décharge penningmeester en bestuur
  3. Verkiezing kascommissie
 6. Voorstel statutenwijziging
  [zie concept document]
 7. Bestuurssamenstelling / rooster aftreden
  [er zijn geen veranderingen in bestuurssamenstelling voorzien]
 8. Rondvraag
 9. Afsluiting