Spring naar inhoud

Ledenvergadering 2022

Op 19 september 19:00 uur wordt de ledenvergadering georganiseerd.
Plaats: zaal De Ploeg, Burgemeester Rijpstrastraat 10, 7021 CR Zelhem

De agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 20 september 2021
  [zie verslag]
 4. Jaarverslag 2020-2021
  [ zie verslag]
 5. Financiën 2020-2021
  1. Financieel overzicht [ zie verslag]
  2. Verslag kascommissie en décharge penningmeester en bestuur
  3. Verkiezing kascommissie
 6. Bestuurssamenstelling / rooster aftreden
  [er zijn geen veranderingen in bestuurssamenstelling voorzien]
 7. Rondvraag
 8. Afsluiting