Spring naar inhoud

Ledenvergadering 2018

Op 10 september 19:00 uur wordt de ledenvergadering georganiseerd. Plaats: Ellen's Restaurant, Burgemeester Rijpstrastraat 10, 7021 CR Zelhem.

De agenda:

    • Opening
    • Mededelingen
    • Notulen ledenvergadering 18 september 2017
     [ zie verslag]
    • Jaarverslag 2017-2018
     [ zie verslag]
    • Financieel overzicht 2017-2018
     [ zie verslag]
    • Verslag kascommissie en décharge penningmeester en bestuur
    • Verkiezing kascommissie
    • Bestuurssamenstelling
    • Rondvraag
    • Afsluiting