Spring naar inhoud

Geschiedenis Nut Zelhem

Het departement Zelhem van de ‘Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’ is opgericht in 1912 tot 'onderling nut en genoegen'. Van meet af aan speelde het Nut een cruciale rol bij de modernisering en verbetering van het onderwijs, vanuit de gedachte dat ‘zonder eene goede opvoeding, de kinderen geen braave menschen, geene waare Vaderlanders, geene deugdzame Christenen kunnen worden’.

Lezingen

Een van de belangrijke activiteiten van de de vereniging wordt het organiseren van lezingen voor de leden en ander belangstellenden. Onderwerpen van ahet afgelopen jaar waren bijvoorbeeld: Piet Mondriaan (met een excursie naar het museum in Winterswijk), het Marskramerspad van Bad Bentheim naar Den Haag  en Stamcellen.

Bibliotheek

Voormalige openbare school - Nutsbibliotheek

Het Nutsdepartement in Zelhem gaat ook anderszins voortvarend van start. In maart 1913, wordt al besloten tot de oprichting van een kinderzangschool en een volksbibliotheek. In 1970, gaat die Nutsbibliotheek op in de openbare bibliotheek die dat jaar in Zelhem wordt gesticht. De Nutsbibliotheek strijkt de vlag met ere en op het toppunt van haar succes. Op het laatst worden al meer dan 7.000 boeken uitgeleend.

School

Sinds 1920 wordt het Wolfersveen, van oorsprong drassig en onbewoonbaar moerasgebied, in hoog tempo in cultuur gebracht. Het aantal pioniers groeit snel en de nieuwelingen vinden dat het tijd wordt voor een eigen school, omdat de afstand naar Zelhem erg groot is voor de schoolgaande jeugd. Men wil een openbare school maar B&W van Zelhem zijn niet erg enthousiast en zien liever een school op christelijke grondslag verschijnen. De bewoners wenden zich dan tot het NUT. In 1931 stichtte Het Nut zo een eigen school.

Wolfersveenschool [bron: Willem Hartemink]
Het werven van voldoende leerlingen was in die beginjaren een punt van aandacht. Zodra er ergens in Wolfersveen een zuigeling was geboren toog men op pad om namens de Nutschool een kleine attentie te overhandigen, om zodoende alvast wat zieltjes te winnen voor de toekomst. Tegenwoordig verhuurt het NUT het schoolgebouw met grond aan de gemeente Bronckhorst, die het in gebruik geeft aan Scholengroep GelderVeste onder beding van het voeren van een bijzondere basisschool op neutrale grondslag.

Het NUT heden ten dage

In 1972 wordt het maximale aantal van 169 leden bereikt. Tegenwoordig telt het Nutsdepartement Zelhem nog ruim tachtig leden. In zekere zin is het Nut slachtoffer van haar eigen succes. Democratische rechten zijn gemeengoed geworden en wie ‘zucht en reikhalst naar wijsheid’ kan tegenwoordig onmetelijk veel kanalen aanboren. Maar een van die kanalen wordt ook heden ten dage opgehouden door het NUT in Zelhem. Daarvan is het programma in de volgende pagina’s het boeiend bewijs.