Spring naar inhoud

Ledenvergadering 2020

Op 21 september 19:00 uur wordt de ledenvergadering georganiseerd.
Plaats: zaal De Ploeg, Burgemeester Rijpstrastraat 10, 7021 CR Zelhem (voorheen Ellen's Restaurant)

De agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 23 september 2019
  [ zie verslag]
 4. Jaarverslag 2019-2020
  [ zie verslag]
 5. Financieel overzicht 2019-2020
  [ zie verslag]
 6. Verslag kascommissie en décharge penningmeester en bestuur
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Bestuurssamenstelling
 9. Rondvraag
 10. Afsluiting