Spring naar inhoud

Ledenvergadering 2019

Op 23 september 19:00 uur wordt de ledenvergadering georganiseerd.
Plaats: Het Witte paard, Ruurloseweg 1, 7021 HA Zelhem

De agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 10 september 2018
  [ zie verslag]
 4. Jaarverslag 2018-2019
  [ zie verslag]
 5. Financieel overzicht 2018-2019
  [ zie verslag]
 6. Verslag kascommissie en décharge penningmeester en bestuur
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Bestuurssamenstelling
 9. Rondvraag
 10. Afsluiting