Spring naar inhoud

Hinkelen in Zelhem

 

Al bij het honderdjarig bestaan van het NUT heeft het NUTde Wolfersveenschool toegezegd een hinkelpad aan te leggen op het schoolplein. Deze belofte is gestand gedaan in 2019. Niet alleen de Wolfersveenschool, maar ook de andere Zelhemse basisscholen hebbben een hinkelpad aangeboden gekregen.

Niet alle hinkelpaden zijn hetzelfde. Hinkelen kan op verschillenden manieren.  Wilco Groters (CBS ’t Loo) leverde een ontwerp aan:

Ontwerp & uitvoering Looschool

De hinkelpaden op de andere Zelhemse scholen zagen  er toch weer anders uit. Hinkelen is blijkbaar geen vaste vorm. Op de webpagina van WIKI-How is goed na te lezen hoe een hinkelspel opgezet kan worden.

Hinkelen in Zelhem

Op bijgaande foto is te zien hoe het hinkelveld er op de andere Zelhemse scholen uitzag.

De hinkelbanen zijn aangelegd door de firma Enzerink (in nauw overleg met de scholen natuurlijk).

De totale kostenbedrag voor het aanleggen van de hinkelbanen kwam op € 3485 (zie financieel jaarverslag 2019)