Spring naar inhoud

Het Nut ondersteunt

Het Departement Zelhem van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen wil incidenteel geld ter beschikking stellen aan intitiatieven of projecten in Zelhem die in lijn zijn met de doelstellingen van het Departement. Projecten die voor ondersteuning in aanmerking komen hebben vooral een educatief en/of cultureel karakter en zijn gericht op doelgroepen die zelf minder goed in staat moeten worden geacht zelf die activiteiten te financieren, te ontplooien of te organiseren. Het ligt voor de hand om ook de financiele mogelijkheden te onderzoeken van het landelijke NUTfonds (een VSB-subfonds).

Bloemen in Zelhem (2012)

NUTbestuur 2012 (vlnr Ben Radstake, Henk Wasseveld, Annie Looman, Hans Bessem, Jan Rensink en Corry Matser)

In 2012 vierde het Nutsdepartement Zelhem haar honderdjarig jubileum.
Het jubileum werd luister bijgezet door de schenking van 20 .000 bloembollen aan de Zelhemse bevolking. In het najaar van 2012 zijn deze gepoot bij de Wolversveenschool, de Jan Ligthartschool, de Meeneschool, bij sporthal De Pol en op andere locaties in Zelhem. De bollen bij de Wolfersveenschool werden door de leerlingen zelf geplant.

 

Hinkelbanen

Al bij het honderdjarig bestaan van het NUT heeft het NUTde Wolfersveenschool toegezegd een hinkelpad aan te leggen op het schoolplein van de Wolfersveenschool. Deze belofte is gestand gedaan in 2019. Niet alleen de Wolfersveenschool, maar ook de andere Zelhemse basisscholen hebbben een hinkelpad aangeboden gekregen.

De hinkelbanen werden gerealiseerd door de firma Enzerink. Niet alle banen waren hetzelfde. Elke school had zijn eigen ontwerp. Meer lezen ...

Westerbork

De werkgroep Amnesty International Zelhem/Halle organiseert al enige jaren het ‘Westerborkproject’. Met dit project krijgen alle leerlingen van groep 8 van alle basisscholen in Zelhem en Halle de mogelijkheid een bezoek te brengen aan het herinneringscentrum ‘Kamp Westerbork’. Het NUT steunt het project in 2019 met €500.

Zelhem 75 jaar vrij

Bert Schieven

In 2020 vieren we de bevrijding met extra nadruk. Museum Smedekinck geeft Bert Schieven de ruimte om een tentoonstelling in te richten. 

Rusten op een bankje van het NUT