Spring naar inhoud

Het Nut ondersteunt

Het Departement Zelhem van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen wil incidenteel geld ter beschikking stellen aan initiatieven of projecten in Zelhem die in lijn zijn met de doelstellingen van het Departement.

Projecten die voor ondersteuning in aanmerking komen hebben vooral een educatief en/of cultureel karakter en zijn gericht op doelgroepen die zelf minder goed in staat moeten worden geacht die activiteiten te financieren, te ontplooien of te organiseren. Het NUT ondersteunde de afgelopen jaren verschillende initiatieven.

Wilt u financiële ondersteuning aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier [zie link] volledig in en mail het met de gevraagde bijlagen aan bestuur@nutzelhem.nl

Een activiteit komt in aanmerking voor een Nut-ondersteuning wanneer het gaat om:

  1. een concrete activiteit,
  2. die in principe bereikbaar is voor de hele Zelhemse bevolking,
  3. met een blijvende meerwaarde,
  4. en eventueel vernieuwend of nieuw is,
  5. waarbij de subsidie in principe eenmalig is;
  6. en maximaal 1000 euro.

Activiteiten komen niet meer dan eens in de twee jaar in aanmerking voor een subsidie. Een aanvrager (van financiële ondersteuning) wordt niet beperkt door de ‘’2-jaar-clausule’’ als het duidelijk verschillende activiteiten betreft. Aanvragen van commerciële partijen komen niet in aanmerking voor een Nut-subsidie.

Aanvragen worden behandeld zoals deze zijn ingediend. Het Nut levert geen commentaar op de onderbouwing, of op de aanpak van activiteiten waarvoor ondersteuning wordt gevraagd.

Het ligt voor de hand om ook de financiële mogelijkheden te onderzoeken van het landelijke NUTfonds (een VSB-subfonds).