Spring naar inhoud

[presentatie Roelf de Boer - 27 mei 2024]
Onze wereld

Op de komende Nut ledenbijeenkomst , 27 mei aanstaande, zal Roel de Boer een lezing houden over een heel actueel maar tevens heikel onderwerp: Stikstof.

Stikstof is niet schadelijk. Bijna 80% van de lucht die we inademen is stikstof. Maar als het gaat over stikstofverbindingen zoals stikstofoxiden (in uitlaatgassen) of ammoniak (uit mest) dan verandert de zaak. Slecht voor de natuur (zie video), slecht voor ons. Maar wie moet er wat aan doen? Is er wat aan te doen?

Nederland worstelt met de stikstofproblematiek. Niet alleen het kersverse kabinet maar ook de bouwers van huizen en wegen vragen zich af: hoe moet het nu gaan? En ook de natuurbeschermers zoeken naar wegen om hun natuurgebieden te beschermen en aan de andere kant een weg te vinden met de boeren.

Meer en minder

Het beleid komt niet alleen van de gemeenten die vergunningen moeten uitgeven, maar ook van de provincie en het rijk en bovenal nu van de EU. En de boeren - of beter de veehouders - voelen zich een speelbal van een economisch krachtenveld waar uiteindelijk de consument aan de touwtjes trekt. En onderwijl komt de overheid - formeel of informeel - met een groot aantal ambities.

Roelf de Boer

Roelf de Boer schetst de huidige mestproblemen met een blik vanuit het verleden. En stilletjes zal hij hier en daar een poging wagen om oplossingen te formuleren.
Roelf de Boer is afgestudeerd in Wageningen (cultuurtechniek, hij specialiseerde zich in agrarisch natuurbeheer) en werkte bij het ministerie van LNV, het Landbouwschap en Arcadis en voor zichzelf op het vlak van AGROKETENS. Hij was bestuurder bij de Gelderse Milieu Federatie en een agrarische natuurvereniging.

De lezing vindt plaats op 27 mei in zaal De Ploeg van Jaimy’s restaurant en begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur en entree is gratis voor leden van Nut Zelhem maar andere belangstellenden zijn ook hartelijk welkom (€ 5.—incl. een kopje koffie/thee).

[presentatie prof. Ad van Wijk]
Waterstof - energiedrager van de toekomst

In de ledenbijeenkomst van 18 juli van het Nut komt een zeer actueel onderwerp aan de orde in de lezing door Prof. Dr. Ad van Wijk, die landelijk bekend is door zijn optredens op TV over waterstof. Hij is een autoriteit op dit gebied en parttime professor voor toekomstige energiesystemen aan de TU-Delft.  Ad van Wijk begint zijn lezing graag met ...lees verder "Waterstof – de olie van de toekomst"

[NUT zomerprogramma - presentatie Marc Roth]
Noord Korea

Wat we weten we eigenlijk over Noord-Korea?  Het is een gesloten land waar maar weinig mensen geweest zijn. Het NUT compenseert de lock-down van afgelopen winter. De bijeenkomst van het Nut op komende maandag 19 juli (20:00 uur) gaat over een heel bijzonder onderwerp namelijk Noord Korea. ...lees verder "Noord Korea: de verbeelde werkelijkheid"

[lezing/presentatie Roel Schimmel]

registratie van orgaandonatie

In de komende ledenbijeenkomst van Nut Zelhem op maandag 15 april zal Orgaandonatie het onderwerp zijn. Hierover is het laatste tijd nogal wat te doen geweest: een wetsvoorstel om iedereen automatisch orgaandonor te maken tenzij de betrokkene bezwaar maakt, is met een nipte meerderheid ...lees verder "Orgaandonatie: een keuze van levensbelang"

[lezing: dr. Herman Froger]

Wie is vriend, wie is vijand? Hoe moeten wij omgaan met de volkeren in het Midden-Oosten? In de komende ledenbijeenkomst van Nut Zelhem, maandag 21 januari, zal mr. Herman Froger ons bijpraten over de huidige, gecompliceerde toestand in het Midden-Oosten en welke ontwikkelingen daar te verwachten zijn. ...lees verder "Ontwikkelingen in het Midden-Oosten"

Henk Wasseveld
Henk Wasseveld

Onverwacht is ons mede-bestuurslid Henk Wasseveld (1943) op bijna 75-jarige leeftijd overleden. In het bestuur was hij een altijd een betrouwbaar vast punt. Hij had een open oog voor de natuur rondom Zelhem en hij ijverde voor de ondersteuning van mensen die het soms (tijdelijk) wat minder hebben. Hij was vooral een vriend. Altijd belangstelling voor iedereen. Regelmatig aan de telefoon om te vragen naar het wel en het wee. Als het al voor ons een schok is dat hij er niet meer is, hoe zeer geldt dat niet voor zijn vrouw Joke en de kinderen. We wensen haar veel sterkte en kracht om de lange leegte te overbruggen.

In de komende ledenbijeenkomst van 19 maart van ’t Nut-Zelhem worden wij getrakteerd op enkele natuurfilms gemaakt in onze mooie Achterhoekse omgeving. Ze zijn gemaakt door Ben Tragter, een bevlogen amateur filmmaker uit Borculo. ...lees verder "Natuur in de Achterhoek"

Theater Amphion - Doetinchem

[lezing Charles Droste]

Schouwburg Amphion is de laatste vijf jaar twee maal uitgeroepen tot beste theater van Nederland. Wat zijn de geheimen van het succes van dit regiotheater en wat komt er allemaal bij kijken voordat het doek opgaat? Hoe komt de schouwburg aan haar geld en waar geeft zij het aan uit? ...lees verder "De achterkant van het Amphion"

[lezing Iris Maalderink]

Op maandag 18 september vind de eerste ledenbijeenkomst van dit seizoen van Nut Zelhem plaats. Bijzonder is dat dan ook onze burgemeester, mevr. Marianne Besselink “buurt” komt maken.

Rustende slaapwandelaarster
Pyke Koch - Rustende Slaapwandelaarster

Onderwerp  van deze eerste lezing is het Modern Realisme in de beeldende kunst, een stroming  in de 19de eeuw,  die zich bezighield met de weergave van de gewone mens. Sinds het ontstaan van abstracte kunst wordt de term realisme steeds vaker gebruikt voor schilderkunst of sculptuur die de werkelijkheid herkenbaar weergeeft.  ...lees verder "Modern Realisme"