Spring naar inhoud

ANBI

Het Departement Zelhem is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Transparant

Het Departement is transparant over bestuur, doel en beleidsplan, over jaarrekening, begroting en jaarverslag. Wij publiceren deze gegevens hier op de website op deze pagina.