Spring naar inhoud

Ontwikkelingen en Verduurzaming in de landbouw

Melk produceren in harmonie met de omgeving, dat is de uitdaging voor de melkveehouderij. Proefboerderij (Knowledge Transfer Center) De Marke verkent al bijna 25 jaar de kansen die er voor melkveehouders zijn. Het is een zoektocht die nog genoeg uitdagingen kent. Hoe krijg je als melkveebedrijf op lichte zandgrond de kringloop op het bedrijf zo gesloten mogelijk? Dat is de vraag die, na bijna 25 jaar onderzoek bij De Marke nog steeds springlevend is.

Afbeeldingsresultaat voor proefboerderij de marke
Proefboerderij De Marke

Elke periode kent weer nieuwe vraagstukken en uitdagingen, waarbij het uiteindelijk draait om het verbeteren van de efficiëntie. Kortom: onderzoek houdt nooit op. Bij de start van De Marke, in 1992, luidde de vraag: hoe is de grondwaterkwaliteit te verbeteren? Al binnen een jaar werden de eerste doelen gehaald en de bakens verzet. De zoektocht naar verbetering en verfijning in het management, om alle grondstoffen zo goed mogelijk te benutten en het rendement te verbeteren, is nog steeds gaande en actueler dan ooit. Hoe maken we zoveel mogelijk melk uit voer, hoe zorgen we voor meer opbrengst van het land met minder bemesting?

Afbeeldingsresultaat voor proefboerderij de marke

Nieuwe inzichten, innovatieve technieken en bijzondere ideeën vragen om onderzoek, analyse, achtergrondinformatie en ook gebruikerservaringen. Bij uitstek is dit werk voor De Marke, waar altijd gekeken wordt naar de samenhang van alle onderdelen binnen het bedrijf. De Marke koppelt beleid, onderzoek en praktijk aan elkaar. Grenzen verleggen, haalbaarheid toetsen en vooral open en transparant communiceren en demonstreren. Sterk geworteld in de zandgrond en Achterhoekse omgeving waar maatschappij en melkveehouderij in symbiose zijn, met een Europees netwerk en een tijdloze taak: de wereld verbeteren begint op het eigen erf.

Lezing

Boeren die niet alleen melk leveren, maar ook energie in de vorm van groen gas. Dat is volgens de spreker van deze avond Zwier van der Vegte, manager van De Marke in Hengelo, de toekomst van de melkveehouders. Hij kan enthousiast vertellen over de leerzame ervaringen die worden opgedaan op De Marke.

Afbeeldingsresultaat voor zwier van der vegte
Zwier van der Vegte (KTC De Marke)

Belangstellenden worden verwacht in Ellen's Restaurant op 16 januari, aanvang 20:00 uur (zaal open 19:30 uur). Ook niet-leden zijn welkom tegen een geringe vergoeding van vier euro.