Spring naar inhoud

Hanzesteden langs de IJssel

De Gouden eeuw in de oostelijke gewesten, waaronder Gelderland is de 15de-16de eeuw (met de Hanze), in Holland de 17de eeuw. In die Hanzetijd was er samenwerking tussen kooplieden in gilden per product of per stad, waarmee men handel dreef. Samen transportmiddelen huren, reizen, beveiligen en prijsafspraken maken. Primair diende het eigenbelang: romantische ideeën over idealisme kloppen niet..

kaart hanzesteden
Hanzesteden langs de IJssel.

De herkomst van het begrip Hanze is waarschijnlijk  'henze', maatschap van kooplieden, die afspraken hadden gemaakt. Handelsroutes liepen zowel langs kusten als over land. Een duidelijke stimulans kwam van de privileges verleend door  de koning van Denemarken. Denemarken bezat een controlerende positie t.o.v. het vervoer over zee tussen de Noordzee landen en de Oostzee landen.

Hierover en nog veel meer zal Dr. Clemens Hogenstijn een boeiende lezing geven op 19 september.

Dr. Clemens Hogenstijn promoveerde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen op een rechtshistorische studie over Deventer in de 18de eeuw. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen bekroonde de dissertatie met haar driejaarlijkse letterenprijs. Hij was stadshistoricus van Deventer en verbonden aan Stadsarchief en Atheneumbibliotheek. Hij is bestuurslid van organisaties in de culturele en levensbeschouwelijke sfeer en publiceert op die gebieden.