Spring naar inhoud

Volkshuisvesting in Nederland

[presentatie Marie Thérèse Andeweg]
Woon-ellende in de 19e eeuw

Op maandag 16 januari zal ir. Marie Thérèse Andeweg een karakteristiek NUT-onderwerp behandelen: de Nederlandse Volkshuisvesting. Gaat het tegenwoordig om aantallen woningen, een eeuw gelden ging het vooral om de kwaliteit van wonen. Al in 1890 beschrijft de Maatschappij tot NUT van ’t Algemeen op basis van een eigen onderzoek de deplorabele toestand van de arbeiderswoningen in Nederland. Het NUT brengt vervolgens een nieuw rapport uit met mogelijkheden om de woningsituatie van de ‘kleine luyden’ te verbeteren. Deze rapporten vormen een belangrijke basis voor de Nederlandse Volkshuisvesting – de Woningwet van 1901 (zie hier de conclusies van het rapport).

Onderzoeksrapport NUT

Sinds de invoering van de woningwet in 1901 is bij wet vastgelegd dat het huisvesten van minderbedeelde groepen in onze samenleving een zorg van de overheid is. Het realiseren van voldoende woningen van behoorlijke kwaliteit is lang niet altijd gemakkelijk geweest. Woonden er in 1900 in Nederland zo’n 5 miljoen mensen, in 1950 waren dat er al 10 miljoen, in 1990 was de Nederlandse bevolking gegroeid naar 15 miljoen en nu gaan we richting de 18 miljoen. Woonde het overgrote deel van de Nederlandse bevolking 100 jaar geleden nog als grote gezinnen bij elkaar, tegenwoordig is de gemiddelde woningbezetting veel lager, wat betekent dat er relatief ook veel meer woningen nodig zijn om al die mensen te huisvesten. Ook zijn er tegenwoordig heel andere doelgroepen op de markt en dat vraagt weer om aangepaste huisvesting. Senioren stellen immers heel andere eisen aan hun woning dan een starter of een één ouder gezin.

Wederopbouw na 1945

Technische ontwikkelingen hebben het wonen intussen veel comfortabeler gemaakt. De eisen van hoe we willen wonen en wat we ons kunnen veroorloven zijn door de jaren heen dan ook sterk veranderd. Er moeten daarom niet alleen steeds meer woningen worden gebouwd voor de toenemende vraag, maar de kwaliteit van de bestaande voorraad moet ook voortdurend worden aangepast aan die steeds oplopende kwaliteitseisen. Woningen blijven immers vele tientallen jaren in gebruik. Volkshuisvesting kent in Nederland dan ook een lange en boeiende geschiedenis. Vanavond een overzicht.

Marie Thérèse Andeweg

De Zelhemse ir. Marie Thérèse Andeweg - Van Battum is (inmiddels gepensioneerd) bouwkundig ingenieur. Tijdens haar werk op de Technische Universiteit Delft specialiseerde ze zich in de Nederlandse volkshuisvesting van na de oorlog, vooral de massale bouw van portiek etageflats. Ze hield zich met name bezig met de herontwikkeling van dit deel van onze woningvoorraad. De ledenavond vindt plaats in zaal De Ploeg van Jaimy’s restaurant en begint om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Voor NUT-leden is toegang gratis maar ook anderen zijn van harte welkom (toegang: € 5,00 incl. een kopje thee/koffie).