Spring naar inhoud

Waterstof – de olie van de toekomst

[presentatie prof. Ad van Wijk]
Waterstof - energiedrager van de toekomst

In de ledenbijeenkomst van 18 juli van het Nut komt een zeer actueel onderwerp aan de orde in de lezing door Prof. Dr. Ad van Wijk, die landelijk bekend is door zijn optredens op TV over waterstof. Hij is een autoriteit op dit gebied en parttime professor voor toekomstige energiesystemen aan de TU-Delft.  Ad van Wijk begint zijn lezing graag met een citaat van Jules Verne. “Ja mijn vrienden, ik ben ervan overtuigd dat water op een dag als brandstof zal worden gebruikt en dat waterstof (…) een onuitputtelijke bron van warmte en licht zal vormen!”. Dit schreef Jules Verne in 1874 in zijn boek ‘The Mysterious Island’. Hij was een visionair maar krijgt het nu toch bij het rechte eind! Maar waarom dan pas nu en welke rol gaat waterstof dan spelen in een duurzaam energiesysteem?

Bus op waterstof

Waterstof is, net zoals elektriciteit, geen energiebron maar een energiedrager. Maar waarom hebben we die energiedrager nodig? In zijn lezing gaat Ad van Wijk in op deze rol van waterstof en hoe waterstof kan worden gemaakt, vervoerd, opgeslagen en gebruikt. Inmiddels zijn er al talrijke projecten in Nederland gaande of in ontwikkeling zoals dat van Shell, die een grote waterstoffabriek gaat bouwen bij Rotterdam maar ook Tata steel is voornemens een waterstoffabriek te bouwen. Beide projecten hebben tot doel de CO2 uitstoot te verminderen. Daarnaast zijn er talrijke kleinschaliger projecten zoals toepassing van waterstof als brandstof voor voertuigen met name vrachtwagens . Er rijdt bijvoorbeeld al enkele jaren een autobus op waterstof van Syntus tussen Arnhem en Apeldoorn.

Ad van Wijk

Naast zijn werkzaamheden voor de TU-Delft is Ad van Wijk ook werkzaam voor KWR Water Research Institute voor ontwikkeling en implementatie van het researchprogramma “Energie en Water”. Ook is hij aangesteld als adviseur bij Hydrogen Europe in Brussel om het beleid rond waterstof binnen de New Green Deal van de EU mede vorm te geven. Wij zijn blij dat hij een lezing voor ons wil houden. Deze vindt –als gewoonlijk- plaats in zaal De Ploeg van Jaimy’s restaurant en begint om 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Entree is gratis voor leden van het Nut, andere belangstellenden betalen € 5,00 incl. een kopje thee of koffie. Lid worden van het Nut is  gemakkelijk en voordelig: volg de link.