Spring naar inhoud

Drinkwater – uit welke bron?

[presentatie Onur Köse - Vitens]

In de komende ledenbijeenkomst van NUT Zelhem, 25 april aanstaande zal Onur Köse, junior omgevingsmanager van Vitens ons alles vertellen, wat we nog niet wisten over ons drinkwater.  Om iedere dag 1 miljard liter drinkwater van topkwaliteit te winnen, zuiveren en leveren is een uitdaging van formaat. Vooral als je dat duurzaam wilt doen, met oog voor de belangen van mens, natuur en maatschappij. Voldoende drinkwater van

VITENS - Hoofdkantoor

hoge kwaliteit is niet meer vanzelfsprekend. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door verdroging, verzilting en de immer hogere vraag, onder andere door de woningnieuwbouw. Vitens investeert jaarlijks vele tientallen miljoenen euro’s in complexe drinkwaterprojecten om voldoende drinkwater te kunnen blijven leveren.

De drinkwatervoorziening in de Achterhoek is niet eenvoudig. Door de geologische opbouw zijn de mogelijkheden voor waterwinning beperkt. De waterwinning heeft invloed op het watersysteem (verdroging) en de kwaliteit van het grondwater is sterk gerelateerd aan het grondgebruik (landbouw).

Onur Köse

Onur Köse (MSc Earth and Environment - Wageningen) is omgevingsmanager bij Vitens. Die afdeling borgt het drinkwaterbelang in de steeds veranderende omgeving. Het team zorgt voor het veiligstellen van voldoende, duurzaam ingepaste en schone drinkwaterbronnen. Hiermee levert het ook een bijdrage aan een schone leefomgeving.

De lezing vindt plaats in zaal De Ploeg van Jaimy’s restaurant en begint om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Toegang is gratis voor leden maar belangstellenden zijn ook welkom; zij betalen € 5.—incl. een kopje koffie.