Spring naar inhoud

Genetische manipulatie: slimme bestrijding van plantenziekten?

[lezing Bert Lotz over Gentechnologie]
Knippen in de DNA-code

Er bestaat een brede behoefte om de productie van voedsel verder te verduurzamen en te verbeteren. Een groeiende wereldbevolking stelt daarbij extra uitdagingen. Genetische modificatie van gewassen wordt al jaren een hulpmiddel genoemd, dat een bijdrage kan leveren aan deze verduurzaming of juist daar een afbreuk aan kan doen.

In de nutlezing van 20 september wordt besproken in hoeverre de huidige teelt van genetisch gemodificeerde gewassen tot nog toe wél of niet hebben bijgedragen aan het tot stand komen van een duurzamere landbouw.

Nieuwe eigenschappen

Discussies over genetische modificatie gaan meestal over transgene planten, waarbij een gen is ingebracht van een soort waarmee men het gewas met klassieke methoden niet kan kruisen. Nieuwe plantenveredelings-technieken zijn nu sterk in opkomst, waarvan genetische modificatie onderdeel is, maar de uiteindelijke nieuwe cultivar meestal juist geen transgenen bevat (zie bijvoorbeeld het bericht over nieuwe rassen. De ontwikkelingen in deze technieken gaan zeer snel.

Hoe gevaarlijk is genetische manipulatie?

Uit Wagenings onderzoek blijkt dat door toepassing van de techniek cisgenese in de aardappelplant het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen sterk teruggebracht kan worden. Dr. Lotz gaat ook in op het maatschappelijk debat, dat woedt over het gebruik van innovatieve veredeling in de landbouw. Wat zijn daarin de belangrijkste aandachtspunten, welke zijn de mogelijke risico’s, ethische problemen of juist kansen, en hoe speelt de wetenschap hierop in?

Bert Lotz
dr. L.A.P. (Bert) Lotz

Bert Lotz is teamleider Toegepaste Ecologie bij Wageningen University & Research. Vanaf 1996 voert hij samen met collega’s, in opdracht van de Nederlandse overheid, studies uit naar mogelijke kansen en bedreigingen door teelt van genetisch gemodificeerde gewassen en de laatste jaren vooral ook naar de rol van nieuwe veredelingstechnieken, om de landbouw duurzamer te maken.

De lezing wordt 20 september gehouden in Zaal De Ploeg en begint om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur en entree is gratis voor leden van het Nut maar ook andere belangstellenden zijn welkom tegen betaling van 5 euro incl. een kopje koffie.