Spring naar inhoud

De moderne mammoetjager [verplaatst naar 15 augustus]

[de lezing door Dick Mol is verplaatst naar 15 augustus!]
Dick Mol en Bernard Buigues, curator van het Mammoetmuseum in Siberië, doen onderzoek.

In de ledenbijeenkomst van Nut Zelhem van 15 november zal Dick Mol ons nader kennis laten maken met een reeds lang uitgestorven dier: de mammoet. Er zijn heel veel misverstanden over mammoeten. Deze misverstanden over een van de bekendste prehistorische dieren moeten worden weggenomen. Mammoeten zijn de iconen van het ijstijdvak. Wie is er niet met een mammoet opgegroeid? Ze zijn de sterren uit Ice Age 1, 2, 3 enzovoorts. Wie kent niet de Flintstones, waar mammoeten en dinosauriërs gelijktijdig voorkomen.

mammoetopgraving in Siberië

In zijn interactieve en boeiende lezing verhaalt Dick Mol, deskundige voor ijstijd zoogdieren, over een expeditie voor het opgraven van een mammoetkarkas uit de eeuwig bevroren bodem van Arctisch Siberië: een mammoetmummie die duizenden jaren met huid en haar bewaard is gebleven. Waren de ontdekking en de opgraving interessant? Ja, is het antwoord, deze nieuwe vondst, gedaan door schoolkinderen, is onderzocht door een groot internationaal team van wetenschappers. De onderzoeksresultaten, met behulp van hightech leverde een schat op aan nieuwe gegevens.

Dick Mol

Deze spannende Crime Scene Investigation toont aan dat de mammoet er iets anders heeft uitgezien dan wij meestal in gedachten hebben en dat het een complex van factoren is geweest, die de mammoet deed uitsterven.

Dick Mol (Winterswijk, 1955) , ook wel 'Mister Mammoth' genoemd, is een internationaal bekende deskundige op het gebied van fossiele olifantachtigen. Hij is betrokken geweest bij de natuurdocumentaires Raising the Mammoth en Land of the Mammoth van Discovery Channel.

De bijeenkomst vindt plaats in zaal De Ploeg van Jaimy’s restaurant en begint om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis voor Nut leden maar ook anderen zijn welkom tegen betaling van € 5,00 incl. kopje koffie. Denkt u er wel aan, dat in overeenstemming met de laatste overheidsrichtlijnen een QR-code of een geldige GGD verklaring getoond moet worden met een identiteitsbewijs. Houd tevens een mondkapje paraat.