Spring naar inhoud

Het einde van Achterhoekse gasvrijheid?

Het einde van de gasaansluiting

De afgelopen weken zijn in de landelijke media artikelen verschenen over de afschaffing van gas als warmtebron. Nieuwbouw woningen krijgen geen gasaansluiting meer. Bestaande woningen zullen op termijn omgebouwd moeten worden. U en ik zullen volledig moeten overschakelen op elektrische energie . Over dit boeiend onderwerp zal Stephan van Aagten van Liander vertellen.

Duurzame energiebronnen

De klimaatconferentie in Parijs van 2015 heeft de hele wereld de doelstelling opgelegd om de temperatuurstijging te beperken tot max. 2 graden. We zullen daarom afstand moeten doen van het gebruik van fossiele brandstoffen, die hoofdzakelijk de hoge CO2 uitstoot veroorzaken. Dit betekent onder andere voor ons land dat we op korte termijn onze kolencentrales moeten sluiten en dat we op milieuvriendelijker manier elektrische energie moeten opwekken. Daarbij wordt voornamelijk gedacht aan het toepassen van wind- en zonne-energie en we zien dan ook grote projecten op dit gebied op de Noordzee maar ook kleinschaliger zoals onze zonnecentrale in Hengelo, die vorig jaar in gebruik genomen werd. Maar deze wijze van decentrale energieopwekking betekent wel een gigantische omwenteling voor productie, transport en verspreiding van energie en daar gaat het in deze lezing van ’t Nut –Zelhem over.

Liander zorgt voor het netwerk

Er moet nog veel gebeuren voordat uw gas wordt afgesloten en er alleen nog stroom uw meterkast inkomt. Over dit  boeiend onderwerp zal Stephan van Aagten van Liander vertellen. De missie van Alliander is te staan voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Alliander zorgt voor de zuurstof die onze Achterhoekse samenleving draaiende houdt.  Deze interessante lezing is toegankelijk voor iedereen en vindt plaats op 19 februari aanstaande om 20.00 uur in Ellens restaurant (zaal is open om 19.30 uur). Toegang is gratis voor leden van ’t Nut en voor anderen voor € 4,00 incl. koffie.