Spring naar inhoud

Modern Realisme

[lezing Iris Maalderink]

Op maandag 18 september vind de eerste ledenbijeenkomst van dit seizoen van Nut Zelhem plaats. Bijzonder is dat dan ook onze burgemeester, mevr. Marianne Besselink “buurt” komt maken.

Rustende slaapwandelaarster
Pyke Koch - Rustende Slaapwandelaarster

Onderwerp  van deze eerste lezing is het Modern Realisme in de beeldende kunst, een stroming  in de 19de eeuw,  die zich bezighield met de weergave van de gewone mens. Sinds het ontstaan van abstracte kunst wordt de term realisme steeds vaker gebruikt voor schilderkunst of sculptuur die de werkelijkheid herkenbaar weergeeft. In het begin van de 20ste eeuw, na de eerste wereldoorlog, reageerden kunstenaars verschillend op de experimenten van avant-garde kunstenaars, die in de periode voor de oorlog leidden tot abstractie. Sommige kunstenaars gingen door op die weg van abstractie, maar een groot aantal kunstenaars reageerden juist met een terugkeer naar de oude waarden, men had weer oog voor de oude meesters.

Ook in Nederland viert het realisme hoogtij in de jaren ’30. Enkele bekende schilders uit die tijd zijn: Carel Willink, Raoul Hynckes, Wim Schumacher, Dick Ket en Pycke Koch. Naast dit nauwgezette realisme zijn er ook andere vormen zoals het realisme van Charly Toorop, Reimond Kimpe en Quirijn van Tiel.

museum more
Museum More in Gorsel

Als in de Tweede Wereldoorlog het realisme door de nazi’s wordt gepromoot lijkt haar rol na de oorlog uitgespeeld.  Cobra en het abstract expressionisme krijgen dan alle aandacht. Toch blijven er ook kunstenaars realistisch werken. Een van de grote moderne realisten van na de oorlog is bijvoorbeeld Co Westerik. Maar ook Jan Beutener heeft een eigen vorm van realisme gevonden, waarbij de grens tussen realisme en abstractie vervaagt.

Museum MORE in Gorssel is het grootste museum voor Modern Realisme en haar collectie in het bijzonder is het thema van de lezing die op maandag 18 september gehouden wordt door drs. Iris Maalderink.

Iris Maalderink

Iris Maalderink heeft in Nijmegen kunstgeschiedenis gestudeerd  en is verbonden aan museum More in Gorssel.  Zij voert u langs schilderijen en enkele sculpturen van het modern realisme. Zie ook de aankondiging voor haar lezingencursus in de Zelhemse bibliotheek.

Zoals gewoonlijk vindt de bijeenkomst plaats in Ellen’s restaurant om 20.00 uur. Ook niet leden kunnen deze interessante lezing bijwonen tegen betaling van 4 euro.