Spring naar inhoud

[lezing Bert Lotz over Gentechnologie]
Knippen in de DNA-code

Er bestaat een brede behoefte om de productie van voedsel verder te verduurzamen. Een groeiende wereldbevolking stelt daarbij extra uitdagingen. Genetische modificatie van gewassen wordt al jaren een hulpmiddel genoemd, dat een bijdrage kan leveren aan deze verduurzaming of juist daar een afbreuk aan kan doen.

In de nutlezing van 20 september wordt besproken in hoeverre de huidige teelt van genetisch gemodificeerde gewassen tot nog toe wél of niet hebben bijgedragen aan het tot stand komen van een duurzamere landbouw.

Nieuwe eigenschappen

Discussies over genetische modificatie gaan meestal over transgene planten, waarbij een gen is ingebracht van een soort waarmee men het gewas met klassieke methoden niet kan kruisen. Nieuwe plantenveredelings-technieken zijn nu sterk in opkomst, waarvan genetische modificatie onderdeel is, maar de uiteindelijke nieuwe cultivar meestal juist geen transgenen bevat. De ontwikkelingen in deze technieken gaan zeer snel.

Hoe gevaarlijk is genetische manipulatie?

Uit Wagenings onderzoek blijkt dat door toepassing van de techniek cisgenese in de aardappelplant het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen sterk teruggebracht kan worden. Dr. Lotz gaat ook in op het maatschappelijk debat, dat woedt over het gebruik van innovatieve veredeling in de landbouw. Wat zijn daarin de belangrijkste aandachtspunten, welke zijn de mogelijke risico’s, ethische problemen of juist kansen, en hoe speelt de wetenschap hierop in?

Bert Lotz
dr. L.A.P. (Bert) Lotz

Bert Lotz is teamleider Toegepaste Ecologie bij Wageningen University & Research. Vanaf 1996 voert hij samen met collega’s, in opdracht van de Nederlandse overheid, studies uit naar mogelijke kansen en bedreigingen door teelt van genetisch gemodificeerde gewassen en de laatste jaren vooral ook naar de rol van nieuwe veredelingstechnieken, om de landbouw duurzamer te maken.

De lezing wordt 20 september gehouden in Zaal De Ploeg en begint om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur en entree is gratis voor leden van het Nut maar ook andere belangstellenden zijn welkom tegen betaling van 5 euro incl. een kopje koffie.

Meepraten? Het NUT start weer een nieuw seizoen. Dat is het moment ook om terug te kijken. Wat hebben we gedaan en kunnen we onze activiteiten nog betalen. Heeft u ideeën voor de toekomst? Laat ze horen!

Op 20 september 19:00 uur wordt de ledenvergadering georganiseerd. Plaats: zaal De Ploeg, Burgemeester Rijpstrastraat 10, 7021 CR Zelhem.

Hier vindt u alle stukken: ledenvergadering

[lezing Bert Schieven]
bevrijders op weg naar Zelhem

Het NUT compenseert de lock-down van afgelopen winter. De bijeenkomst van het Nut  op 16 augustus aanstaande staat geheel in het teken van 75 jaar vrijheid. In 2020 was het 75 jaar geleden dat Zelhem werd bevrijd. Om precies te zijn op 1 april 1945 trokken Canadese tanks vanaf de Halseweg Zelhem binnen. Een gebeurtenis die door velen met vreugde werd begroet, maar die de meesten van ons niet zelf hebben meegemaakt. Toch is het van belang om die herinnering levend te houden, als was het maar om te beseffen dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is.


En dan gaat het niet alleen over de oorlogshandelingen, maar met name ook over het dagelijks leven in die, toch zeker angstige periode. Over het distributiesysteem en producten die alleen maar “op de bon” verkrijgbaar waren. Schrijnende gebeurtenissen, zoals de Jodenvervolging, die ook in Zelhem diepe wonden heeft geslagen. Natuurlijk ook over de vele onderduikers, die in Zelhem een veilig heenkomen zochten en vonden en de vluchtelingen uit alle delen van het land. Ook de keerzijde mag niet vergeten worden. Verraad dat heeft geleid tot het verlies van mensenlevens, maar ook het verhaal van mensen die op een verkeerd moment een verkeerde keuze hebben gemaakt.

Bert Schieven

Bert Schieven is bij uitstek de deskundige die alles weet over Zelhem in de Tweede Wereldoorlog. Bert heeft bijna zijn levenswerk gemaakt van het verzamelen en documenteren van voorwerpen, verhalen en informatie uit die duistere periode en zijn kennis op dit gebied is bijna legendarisch. In zijn lezing neemt hij u aan de hand van foto’s en voorwerpen graag mee naar het Zelhem in de periode 1940 – 1945. De lezing wordt 16 augustus gehouden in Zaal De Ploeg en begint om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur en entree is gratis voor leden van het Nut maar ook andere belangstellenden zijn welkom tegen betaling van 5 euro incl. een kopje koffie.

Bert Schieven vertelt op TV Gelderland

[NUT zomerprogramma - presentatie Marc Roth]
Noord Korea

Wat we weten we eigenlijk over Noord-Korea?  Het is een gesloten land waar maar weinig mensen geweest zijn. Het NUT compenseert de lock-down van afgelopen winter. De bijeenkomst van het Nut op komende maandag 19 juli (20:00 uur) gaat over een heel bijzonder onderwerp namelijk Noord Korea. ...lees verder "Noord Korea: de verbeelde werkelijkheid"

Kasteel Ammerzoden
Kasteel Ammerzoden

Het NUT compenseert de winter lockdown met een zomerprogramma. Op 21 juni de eerste zomerlezing over Kunst in Gelderse kastelen.

In de huizen en kastelen van Geldersch Landschap & Kasteelen herleeft de oude sfeer door de inrichting met diverse (kunst)objecten. ...lees verder "Kunst in kastelen"

Catharina de Grote

Het bestuur van het Nut Zelhem moet tot haar spijt meedelen dat de komende ledenbijeenkomsten worden afgelast. Dit is uiteraard het gevolg van de laatste maatregelen van de landelijke overheid om de besmetting door het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Het betreft hier de bijeenkomsten van 16 november over kunst in kastelen en van  21 december over Catharina de Grote.

Het bestuur hoopt dat met betreffende inleiders afgesproken kan worden dat hun optreden op een latere datum kan plaatsvinden.

[presentatie van Klaas Bakker - online reserveren is noodzakelijk]
Erik Satie

Bij wijze van opening van het nieuwe seizoen neemt Klaas Bakker ons op maandag 21 september mee op een muzikale reis door het Parijs van de vroeg 20e eeuw. Klaas Bakker vertelt over Parijs, destijds het culturele centrum van Europa, aan de hand van het leven van de excentrieke Parijse componist Erik Satie. Pianomuziek van Satie en tijdgenoten als Chabrier, Debussy en Milhaud. Met filmbeelden van het Parijs van nu en enkele originele korte films uit de tijd rond 1900. ...lees verder "Een muzikale reis door Parijs"

[wat moeten we als we geïsoleerd thuis zitten? stuur tips naar NUTZelhem.nl]
Saskia Boelsums

In deze tijd weten we dat museumbezoek niet tot de mogelijkheden behoort. Veel musea bieden de gelegenheid om langs digitale weg kennis te nemen van hun exposities. Van de fotografe Saskia Boelsums is er een online expositie.

...lees verder "Online expositie: fotografe Saskia Boelsums"

[lezing Marie Thérèse ter Haar]
tsaar putin
Tsaar Vladimir Vladimirovich Putin

Op maandag 17 februari komt Marie Thérèse ter Haar bij ons een lezing houden over het huidige Rusland met als thema “Zijn zij nou gek of zijn wij het?”. Wij kennen haar nog van haar voorstelling over Alexandra Romanova, de laatste tsarina, een boeiend verhaal waar velen van u vorig seizoen van genoten hebben. Marie Thérèse is echter niet alleen thuis in de geschiedenis van Rusland, maar weet ook veel van ...lees verder "Zijn de Russen gek?"

[lezing Hans Jaap Melissen]
H J Melissen

Direct na de jaarovergang knalde het weer in het Midden-Oosten. Je zult er maar wonen of werken. Wat leven we rustig in de Achterhoek.  Dat we weten hoe het er daar aan toegaat komt van mensen die hun leven wagen om daar met eigen ogen te kijken en te praten met de betrokkenen. Zo’n waaghals is oorlogscorrespondent Hans Jaap Melissen

Op de komende NUT-avond (maandag 20 januari) vertelt hij over zijn werk daar. ...lees verder "Syrië, Irak, Palestina en Iran"